คสช.เตรียมประกาศใช้รธน.ชั่วคราว เดือน ก.ค.นี้

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสภาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของฝ่ายธุรการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดค่าตอบแทนไว้เบื้องต้นประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยตัวเลขการประมาณการดังกล่าว เป็นการนำค่าตอบแทนในส่วนของ ส.ส.มาเป็นกรอบพิจารณา และในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะนัดหน่วยงานของสภาและวุฒิสภามาหารือร่วมกันอีกครั้ง สำหรับเงินเดือน ส.ส.ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดค่าตอบแทน ตามปกติ ส.ส.จะได้รับค่าตอบแทนรวม 113,560 บาทต่อเดือน แบ่งเป็นค่าประจำตำแหน่ง 71,230 บาทต่อเดือน และมีเงินเพิ่มเติมอื่น ๆ อีก 42,330 บาทต่อเดือน ด้านความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.อ.วินธัย สุวารี ทีมโฆษก คสช.เปิดเผยว่า ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ยังไม่ได้นำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว เข้าหารือในที่ประชุม คสช. ซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้า คสช.จะเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเอง เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ย้ำไปแล้วว่า หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง หัวหน้า คสช.จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ส่วนระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ยังคงเป็นไปตามกรอบเวลาเดิม คือ อยู่ในช่วงระยะที่ 2 ในการดำเนินการของ คสช. ซึ่งเชื่อว่า จะประกาศใช้ภายในเดือนนี้